Eerste Dag van de Sportpsychologie een succes!

Vanaf nu terugkerend onderdeel van de Nationale Sportweek

Op woensdag 23 september vond de eerste dag van de sportpsychologie plaats, vanaf nu een jaarlijks terugkerende dag tijdens de Nationale Sportweek. Bijna 20 sportpsychologen verzorgden die dag een activiteit en ook werd door een aantal sportpsychologen een e-book ontwikkeld. De komende tijd worden er verslagen van de activiteiten op www.dagvandesportpsychologie.nl geplaatst, inclusief eventuele terugkijklinks. Hieronder een verslag van Yara van Gendt, die een boeiende sessie over 'How to bounce back?!' gaf.

Control the controllables

Op woensdag 23 september heeft SPORTPSYCHOLOOG VSPN® Yara van Gendt in samenwerking met Topsport Overijssel en De beste Jij het webinar ‘How to bounce back?!’ verzorgd. De sessie vond plaats in de studio van RTV Oost op de Landstede academie en werd live gestreamd.

‘I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times, I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed.’ - Basketballer Michael Jordan

Iedere coach komt op zijn pad tegenslagen tegen. Dit kunnen sportieve tegenslagen zijn zoals beëindiging van het seizoen door de corona pandemie, het maken van (domme) fouten, materiaalpech of het verliezen van een wedstrijd. Maar ook tegenslagen die meer op privéterrein liggen, zoals het overlijden van een dierbare, het eindigen van een relatie of een verhuizing. Tegenslag lijkt vaak in eerste instantie alleen negatief, maar kan later een belangrijk leermoment blijken te zijn geweest op weg naar je doel. Daar waar je struikelt, ligt je schat begraven.

Samen met de volleybaltrainers Reinder Numerdor en John Ogink heeft Yara gesproken over tegenslagen en weerbaarheid. Ze hebben ter plekke de 'hoe om te gaan met tegenslag' technieken meteen in de praktijk kunnen brengen doordat er nogal wat technische tegenslagen waren. Gelukkig konden ze uiteindelijk 'live' en hebben ze er een mooie avond van gemaakt!

De avond begon met een introductie van Talentregisseur IJselland Arno de Swart en vervolgens sloten volleybal trainers Reinder Nummerdor en John Ogink bij Yara aan tafel aan. Beide coaches vertelden over een tegenslag die zij hebben meegemaakt, wanneer iets voor hun een tegenslag is, hoe zij tegenslagen hebben ervaren en hoe zij met tegenslagen om zijn gegaan. De thuis deelnemende coaches hebben gereflecteerd op de tegenslagen die zij zelf hebben meegemaakt door middel van oefeningen. Aan de hand van een model over veerkracht dat Yara heeft toegelicht zijn ze aan tafel verder in gesprek gegaan over factoren die je veerkrachtiger en weerbaarder maken. Factoren uit het model zijn onder andere optimisme, doelen stellen en invloed hebben op het controleerbare. Door bij de tegenslag te kijken naar wat belangrijk en onbelangrijk is plus waar je meer en minder invloed op hebt trokken ze lessen over waar je met je aandacht wilt zijn na een tegenslag. De conclusie luidde: control the controllables!

Kijk hier het webinar terug.