Raad van Advies

© Shutterstock

Het kennisplatform NLcoach werkt met een Raad van Advies. De Raad van Advies voorziet het kennisplatform en de vereniging van relevante informatie vanuit en voor de doelgroep coaches. Het gaat om actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor het platform, het magazine en de te organiseren events. De Raad van Advies opereert als ideeën-generator.

Leden Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:
. Marije Deutekom, directeur domein Gezondheid, Sport en Welzijn, InHolland
. Nico Van Yperen, hoogleraar sportpsychologie, RUG
. Herman Ijzerman, accountmanager Topsport, Kenniscentrum Sport en Bewegen
. Francesco Wessels, teamleider High Performance Team, NOC*NSF