Vakblad

VAN COACHES - VOOR COACHES - DOOR COACHES

NLCOACH is hét tijdschrift voor iedereen die zich bezighoudt met het coachen, trainen en opvoeden in de top- en breedtesport. NLCOACH bestrijkt het brede domein van de sportagenda en richt zich op de rol die begeleiders daarin van hoog tot laag als gids en inspirator vertolken.

In elk nummer van NLCOACH staat de vraag centraal hoe trainers en coaches invulling geven aan de rol als top- en breedtesportbegeleiders. Daarbij is er zowel aandacht voor de nationale toptienambitie als het streven om de sportparticipatie op Nederlandse schaal te vergroten. De actualiteit is voor het blad leidend. Aan de hand van boeiende interviews met direct betrokkenen op zowel het hoogste als laagste niveau en discussies en analyses van Nederland sportland vormt NLCOACH in elk nummer een beeld van de eisen die de moderne coach in de huidige sport worden opgelegd en het perspectief dat het vak hem/haar biedt.

Naast de aandacht voor bijzondere prestaties en prestatief en maatschappelijk opvallende optredens van coaches, biedt NLCOACH geregeld ruimte aan een belangwekkend thema op het coachvlak. Bovendien komen medische en sociale vraagstukken aan bod en is de toenemende invloed van kennisinstituten op de ontwikkeling van het vak een steeds terugkerend onderwerp. Naast de kritische analyse van Joop Alberda in de vorm van een voorwoord, zijn er de prikkelende columns van onder andere Mart Smeets.

Wil je op de hoogte blijven van alle coachgerelateerde vraagstukken en ontwikkelingen, dan is een abonnement op NLCOACH onmisbaar. Voor vier edities per jaar betaal je slechts 42,50.

Hoofdredactie: Joop Alberda en Pieter van der Meer
Eindredactie: Karlijn de Jonge
ISSN: 1871-9813
Verschijning: 4 edities per jaar
NLCOACH is een gezamenlijke uitgave van NLcoach en Golazo Media