Events

Hieronder staan de voor jou als coach relevante bijeenkomsten waarvoor je bij een aantal als lid van NLcoach korting krijgt op de deelnameprijs.

TeamNL Leaders in Performance Conferentie XL (4, 5, 6 oktober)

Bij TeamNL gaat het erom de beste te willen zijn. Elke dag. Om de beste te worden, moeten we uitblinken, onze grenzen verleggen en het onmogelijke mogelijk maken. Innovaties, nieuwe inzichten en een interdisciplinaire aanpak zijn onontbeerlijk om morgen het verschil te blijven maken in de topsport.

Daarom komen toonaangevende experts op het gebied van voeding, medisch, prestatiegedrag, sportwetenschap, kracht & conditie en integriteit samen op Papendal, Home of TeamNL. Ze delen hun expertise en innovaties van wereldklasse met gasten uit de topsportwereld en daarbuiten. Deze interdisciplinaire aanpak is niet alleen van grote waarde voor de topsport, maar geeft ook inzichten om de samenleving als geheel te versterken. Tijdens de conferentie zullen we ons richten op het vertalen van de nieuwste wetenschap naar praktische toepassing , het bespreken van bewijzen en controverses, het ontzenuwen van mythes en het geven van bruikbare praktische richtlijnen.

De conferentie zal een live-evenement zijn dat gedurende drie dagen wordt gehouden op 4, 5 en 6 oktober. Een bezoek aan het congres is inclusief: dag(en) inspirerende keynotes en sessies, gratis koffie, thee en snacks, lunch, netwerkmogelijkheden en het gebruik van een werkplek (volgens beschikbaarheid).

Workshop Leer beter waarnemen - Kijken naar bewegen en de consequenties daarvan (9 oktober)

De nieuwe workshop 'Leer beter waarnemen' is bedoeld voor coaches en andere begeleiders van sporters die alerter willen leren waarnemen. Hoe je iets waarneemt bepaalt je aanpak richting de sporter(s) of pupil(len). Aan het lichaam is veel af te lezen. De fysieke beelden die je sporter laat zien, nodigen uit om daarover het gesprek aan te gaan. Beelden worden door jou als coach of begeleider wellicht anders geïnterpreteerd dan dat de sporter ze voelt of bedoelt.

Thema's
In de workshop komen de volgende onderdelen uitgebreid aan bod:

 • Hoe neem jij als coach waar, wat zie je en hoe interpreteer je dit?
 • Ben je je bewust van je eigen ratio en gevoel?
 • Op welke momenten ga je je sporters waarnemen (tijdens spel, training of wedstrijd vooraf en achteraf)?
 • Waarneming onder druk (druk bij jou als coach of druk bij je sporters of beide);
 • Mogelijkheden van waarnemen op afstand via smartphone;
 • Terugkoppeling naar je sporter(s);
 • Tips voor de dagelijkse praktijk.

Workshopleiders Els van Noorduijn en Jaap Verhagen leren je beter waar te nemen. Hoe en wat je waarneemt bepaalt namelijk je aanpak richting de sporter(s). Na afloop van de workshop heb je inzichten gekregen die je in de praktijk direct kunt toepassen. De workshop biedt veel ruimte voor het stellen van vragen.

Doelgroep
Coaches, trainers en andere begeleiders in de sport (sporttakoverstijgend) of het (sport)onderwijs.

Praktisch
Maandag 9 oktober 2023
19.00 - 22.00 uur
Doorn

Workshop Belang van fysieke training - Nieuwe inzichten (30 oktober)

Deze workshop is gericht op coaches die fysieke training in (willen) zetten. In deze workshop bespreken de ervaren workshopleiders Els van Noorduijn en Jaap Verhagen de meest recente inzichten. Het gaat om thema's zoals of je fysieke training voldoende gericht is op wedstrijden. Of en hoe je dit kunt aanpassen per individu. Hoe kun je rekening houden met motorische voorkeuren of periodisering? En hoe verhoudt zich fysieke training tot mentale training?

De deskundige workshopleiders gaan in op:

 • Theorie rond fysieke training;
 • Het wedstrijdgericht inzetten van deze trainingen;
 • Hoe omgaan met maatwerk per individu, mede rekening houdend met motorische voorkeuren;
 • Nieuwe inzichten rond periodisering;
 • Hoe kunnen fysieke en mentale training elkaar versterken? Wat zijn valkuilen en hoe die te omzeilen?

Workshopleiders Els van Noorduijn en Jaap Verhagen delen hun kennis en jarenlange ervaring. Dit helpt je om fysieke training en krachttraining een (betere) plek in je training te geven.

Doelgroep
Coaches, trainers en andere begeleiders in de sport (sporttakoverstijgend) of het (sport)onderwijs.

Praktisch
Maandag 30 oktober 2023
19.00 - 22.00 uur
Doorn

Workshop Vlijmscherpe focus (8 november)

Om mensen hun volledige potentie te laten benutten, is het jouw taak als trainer/coach om het verschil te maken. Dit geldt zowel in de sport als in het onderwijs en bedrijfsleven. Alleen kennis is niet genoeg. Veel mensen hebben dezelfde opleidingen gevolgd, beschikken over dezelfde kennis en hebben gelijke vaardigheden om een (sportieve) taak uit te kunnen voeren.

Het ligt in jouw vermogen om het het verschil te maken en om de mensen die jij begeleidt, te laten presteren vanuit hun persoonlijke kracht met de juiste focus en awareness. Dit zijn dezelfde vaardigheden die mensen voldoening en motivatie geven in hun presteren, of ze nu winnen of verliezen.

Je leert in deze workshop hoe als coach alertheid en bewustwording op te roepen in je sporter, zodat hij / zij op de juiste momenten kan presteren. Het gaat om het vermogen om prioriteiten te kunnen stellen maar ook om timing en beheersing. Het effectief kunnen managen van emoties en 'het moment pakken' horen daar ook bij. Workshopleider en Krav Maga expert Martijn Bos leert je alles over focus en awareness!

Leerdoelen
Na het volgen van de workshop:

 • weet je hoe je optimaal kunt functioneren onder stress;
 • kun je focus creëren in het moment dat er echt toe doet;
 • heb je het vermogen om prioriteiten te stellen;
 • heb je geleerd je eigen emoties te managen;
 • ken je zeven Krav Maga principes voor optimale prestaties


Praktisch
Woensdag 8 november 2023
10.00 - 13.00 uur
Haarlem

Workshop In verbinding coachen (16 november)

In deze workshop ervaar je als coach de kracht en het effect van in verbinding coaching. Je leert de rol van bewuste, empathische communicatie en hoe je dit kunt toepassen in je dagelijkse (coach)praktijk.

Als coach wil je inspireren, contact maken met je sporters, ze in beweging brengen en misschien wel tot ongekende hoogtes brengen. Je wilt je sporters toespreken, zacht in hun oren fluisteren als dat nodig is en hard juichen als de kans er is. Bovenal wil je sporters begeleiden, zodat ze boven zichzelf kunnen uit stijgen en zichzelf en de wereld kunnen verrassen.

Communicatie speelt hierin een essentiële rol. Zuivere communicatie vanuit bewustzijn, met als doel om jezelf met de ander te verbinden. Vanuit verbinding ontstaat vertrouwen en kun je je sporter helpen op zijn of haar persoonlijke missie. Hoe draag jij hier als coach aan bij? Hoe begeleid jij je sporters in hun ontwikkeling, op hun persoonlijke pad en hun eigen ontdekkingstocht? Hoe help je ze om tot die ongekende hoogte te stijgen?

Leerdoelen
Na het volgen van de workshop:

 • Heb je inzicht gekregen in de betekenis van bewuste communicatie;
 • Leer je vanuit bewustzijn en compassie in contact te zijn met jezelf en de ander;
 • Heb je inzicht gekregen in verschillende communicatiestijlen;
 • Heb je het effect ervaren van diverse communicatiestijlen;
 • Ben je je bewust geworden van je eigen communicatiepatronen;
 • Heb je kennis gemaakt met verschillende niveaus van bewust communiceren.

Verder leer je hoe je meditatie kunt inzetten om tot zelfinzicht te komen en krijg je meer inzicht in het theoretische kader van mindfulness.

Opbouw
In de middag staat mindful communicatie en in verbinding coachen centraal. In de avond bespreekt en oefent Roxanna met het thema deep listening, een methode van luisteren die de kernvaardigheden belichaamd van bewustzijn, ondersteunende presentie en compassievol contact inzet. Tijdens de workshop wordt er zowel in tweetallen als plenair geoefend. Theorie en oefenen met het toepassen van de oefenstof wisselen elkaar af.

Praktisch
Donderdag 16 november
13.30 - 21.00 uur
Doorn

Jaarcongres Wetenschap voor de Sportpraktijk: De Kracht van Veerkracht (28 november)

Ook in 2023 organiseert NLcoach, in samenwerking met Topsport Topics, een uniek congres voor coaches die belangstelling hebben voor en gebruik willen maken van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Jaarlijks wordt er veel wetenschappelijk onderzoek verricht, waar trainers en coaches in de sportwereld profijt van kunnen hebben. Dit congres brengt wetenschappelijke en innovatieve onderwerpen naar jouw dagelijkse praktijk als coach. Doe hier je voordeel mee!

In Woerden komen vooraanstaande sprekers samen, die het thema 'Veerkracht' vanuit verschillende hoeken belichten. Het zijn wetenschappers en andere professionals met een sterke verbinding naar en ervaring in de praktijk. Veerkracht en het vermogen om te kunnen presteren onder druk zijn voor sporters cruciaal. Elke sporter voelt de druk om de beste te zijn en kent de spanning van wedstrijden. Sporters zien zich geconfronteerd met vormverlies, verlies van wedstrijden en blessures. Behalve in hun sport kunnen ze ook in hun privésituatie tegen dingen aan lopen. Hoe gaan sporters om met tegenslagen? Hoe zetten ze de spreekwoordelijke knop om? Waarom is veerkracht misschien wel de belangrijkste eigenschap van een sporter? En tot slot natuurlijk: hoe kun je als coach zorgen voor veerkrachtige sporters?

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor coaches, trainers, embedded scientists, wetenschappers en sportzorgprofessionals.

Prijs
De prijs voor deelname aan het congres bedraagt € 90,- voor leden van NLcoach. Niet leden betalen € 120,-. Deelnameprijzen zijn exclusief btw.

Praktisch
Dinsdag 28 november 2023
09.30 - 13.30 uur
Woerden

Masterclass Cognitieve Sport Coaching

Cognitieve Sport Coaching biedt een nieuwe kijk op trainen en coachen. Waar de training vaak gericht is op het verbeteren van techniek en soms tactiek, richt deze vorm van coaching zich juist op dat lichamelijke onderdeel dat we bij iedere sport hard nodig hebben, onze hersenen.

Speciaal voor NLcoach leggen twee zeer ervaren trainers uit hoe de juiste combinatie van drie elementen (fysieke inspanning, intellectuele uitdaging en bewuste ontspanning) een positieve invloed kan hebben op cognitieve functies. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om focus, alertheid, reactievermogen, coördinatie, en geheugen. Deze nieuw ontwikkelde masterclass is ontstaan vanuit de inzichten die de trainers ook toepassen in hun Cognitieve Fitness methode.

Cognitieve Sport Coaching is net als Cognitieve Fitness een methode die zich, naast het fysieke aspect, richt op het verbeteren van cognitieve functies. Cognitieve functies zijn van groot belang om goed te kunnen functioneren in ons dagelijkse leven én essentieel om te kunnen presteren tijdens sportwedstrijden. Binnen de sport gaat het bijvoorbeeld om functies als het inschatten van snelheid, timing, aandacht verdelen, ruimtelijke relaties leggen en visuele waarneming.

Leerdoelen
Na het volgen van de masterclass beschik je over:

 • Basiskennis over het verbeteren van cognitieve functies in een trainingsprogramma, op basis van Cognitieve Sport Coaching;
 • Inzicht in de cognitieve functies: welke zijn er en welke zijn van belang voor jouw sportdiscipline?
 • Mogelijkheden om je sporters cognitief uit te dagen met behulp van oefeningen waarbij fysieke en geestelijke inspanning slim samen gaan.
 • Kennis over hoe de juiste omgeving te creëren waarin het brein optimaal presteert.


Praktisch
Woensdag 29 november 2023
18.30 - 21.30 uur
Doorn

Workshop Sterk staan in elke situatie (7 december)

Als trainer/coach kun jij voor je sporters het verschil maken. Alleen kennis is niet genoeg. Veel mensen hebben dezelfde opleidingen gevolgd, beschikken over dezelfde kennis en hebben gelijke vaardigheden om een taak uit te kunnen voeren.

Bij optimaal presteren gaat het niet om de beste fysieke vaardigheden. Juist de mentale vaardigheden om je potentie te kunnen benutten zijn cruciaal. Denk aan de bodyguard. Hij / zij is niet effectief door zijn fysieke bouw maar juist door zijn opmerkzaamheid voor veranderingen in de omgeving. Een succesvolle ondernemer is niet succesvol omdat hij veel weet. Veel meer draait het om het vermogen over angsten heen te kunnen stappen en met een scherp oog voor kansen snel te kunnen schakelen.

Leerdoelen
Na het volgen van de workshop:

 • heb je een alertheid ontwikkeld, waardoor opmerkzaam en alert zijn je geen (extra) moeite kost;
 • weet je hoe je je geest op pauze kunt zetten om volledig in het moment te blijven;
 • hoe je een krachtige mindset voor succes en groei kunt creëren;
 • ben je niet bang voor tegenslagen, maar kun je genieten van uitdagingen en weerstand;
 • heb je inzicht in het krijgen van een vechtersmentaliteit;
 • kun je inspanning en ontspanning op de juiste manier in zetten.


Doelgroep

Coaches, trainers, begeleiders, managers en iedereen met een leidinggevende of docerende taak. Daarnaast is deze workshop ook geschikt voor sporters die hun persoonlijke kracht, op hun eigen niveau, willen verbeteren.

Praktisch
Donderdag 7 december 2023
14.00 - 17.00 uur
Haarlem