Events

Hieronder staan de voor jou als coach relevante bijeenkomsten waarvoor je bij een aantal als lid van NLcoach korting krijgt op de deelnameprijs. Ook worden voor de door NLcoach georganiseerde events accreditatiepunten aangevraagd bij de diverse sportbonden. Heb je zelf suggesties voor nieuwe thema's, stuur dan een e-mail naar info@nlcoach.nl.

Workshop Omgaan met spanning

Als trainer of coach ken je het wel. Alle trainingen gaan goed, maar dan komen de wedstrijden. Je ziet de spanning en twijfels toenemen bij je sporters en soms komt helaas het niveau van de trainingen er in de wedstrijden niet uit. Je sporter loopt vast in zijn eigen negatieve gedachten. De spanning wordt hem of haar simpelweg te groot. Hoe help je als coach je sporter door deze moeilijke fase heen? Wat kun je trainen rond wedstrijdspanning? Welke rol is er voor ontspanningsoefeningen? En kun je wel echt 'de spanning de baas worden'?

In de workshop krijg je inzicht in wat spanning is en waar deze vandaan komt (verwachtingen van ouders of de sporter zelf, belang van deze specifieke wedstrijd, het verwachte niveau van de concurrentie, de invloed van de betreffende juryleden etc). Ook geeft de workshop je praktische handvatten om jouw sporters te leren omgaan met spanning. Zowel spanning rond een selectie, spanning rond een wedstrijd of andersoortige spanning. Ook worden er voorbeelden gegeven van trainingsvormen die je direct kunt toepassen.

Leerdoelen

  • Inzicht in wat wel en niet te doen als coach onder spanning
  • Elementen van (wedstrijd)spanning toepassen in de dagelijkse training
  • Tools krijgen om sporters te leren omgaan met spanning


Praktisch

Dinsdag 5 maart 2024
19.00-21.30 uur
Amersfoort

Rotterdam Marathon Sportmedisch Congres

Rotterdam Marathon Study Group en Arko Sports Media organiseerden in 2023 voor het eerst samen een medisch wetenschappelijk congres, voorafgaand aan de Rotterdam Marathon bedoeld voor alle (medisch en para-medisch) betrokkenen, beleidsmedewerkers en organisatoren van duursportevenementen. Dit is enthousiast ontvangen en daarom vindt dit congres ook in 2024 plaats, op donderdag 11 april 2024 te Rotterdam.

Binnen de Rotterdam Marathon Study Group is de afgelopen jaren ongelooflijk veel informatie verzameld gericht op hardlopen en andere duursporten. Deze kennis en ervaring komt in het congres uitgebreid aan bod. In één dag praten experts je in plenaire lezingen en verdiepende parallelsessies bij, waarbij je zelf je eigen programma uit kunt samenstellen.

Thema's
. voorbereiding op beoefening van sport en verbetering van leefstijl
. medische incidenten tijdens evenementen
. wetenschap en innovatie
. praktijk en toekomst

Doelgroep
. (sport)artsen;
. (sport)fysiotherapeuten;
. verpleegkundigen in de acute zorg SEH-IC-Ambulance;
. artsen in de acute zorg SEH-Internist Acute Geneeskunde;
. sportzorgmasseurs;
. podotherapeuten;
. andere sportzorgprofessionals/beleidsmedewerkers GHOR die betrokken zijn bij sportevenementen en andere duursporten;
. (hardloop)coaches;
. leveranciers en evenementenorganisatoren.

Praktisch
Donderdag 11 april 2024
9.00 - 17.30 uur
Rotterdam

Workshop De kracht van mindfulness in coaching

In deze workshop ervaar je als coach zelf de kracht en het effect van mindfulness in coaching. Ook leer je hoe je mindfulness kunt toepassen in je dagelijkse (coach)praktijk. Het biedt uitkomst voor coaches en sporters die veel van zichzelf vragen.

Als coach wil je inspireren, contact maken met je sporters, ze in beweging krijgen en misschien wel tot ongekende hoogtes brengen. Je wilt je sporters toespreken; zacht in hun oren fluisteren als dat nodig is en hard juichen als de kans er is. Bovenal wil je sporters begeleiden zodat ze boven zichzelf kunnen uit stijgen en zichzelf en de wereld kunnen verrassen.

Juist dit te doen op een gezonde en duurzame manier en met het in acht nemen van de grenzen van je sporters, valt te leren. Als coach kun je je sporter(s) respecteren en hen motiveren hun volle potentieel te benutten, vol passie en plezier. Hoe doe je dat? Welke verandering vraagt dit van jou en je coachstijl? Hoe begeleid jij je sporters in hun ontwikkeling, op hun persoonlijke pad en hun eigen ontdekkingstocht? Dat kan alleen als jij het voorleeft! En dit voorleven vraagt om bewust-zijn, om met gerichte aandacht echt aanwezig te zijn. Zo kun je bewustzijn en compassie cultiveren en mindfulness ontwikkelen.

Praktisch
Donderdag 18 april 2024
19.00-22.00 uur
Doorn

Workshop ACT voor coaches; krijg inzicht in het model van Acceptance and Commitment Therapy

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Het is een werkwijze die je als coach kunt gebruiken om sporters mentaal sterk te maken en te houden. Het maakt negatieve gedachten luchtiger, doelen en waarden sterker en leert je sporters te focussen. Het is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie waarbij je leert afstand te nemen van je gedachten en flexibeler om te gaan met situaties.

Veel sporters (en coaches) lopen wel eens tegen zichzelf aan. Strenge eisen, uitstelgedrag, negatief zelfbeeld en richten zich op de verkeerde dingen. ACT zoekt met zes thema’s oplossingen hiervoor. Het gaat om:

  • Focus
  • Zelfbeeld
  • Loskomen van negatief denken
  • Waarden
  • Acceptatie
  • Commitment naar doelen


Het ACT-model wordt door sporters toegepast om beter om te kunnen gaan met spanning en twijfels die er natuurlijk altijd zijn
. Deze workshop leert je op een nieuwe manieren te kijken naar hoe je werkt met sporters. Je krijgt inzicht in het model en gaat dit direct toepassen met andere coaches. Het maakt je als coach flexibeler.

Praktisch
Maandag 13 mei 2024
19.00-21.30 uur
Almere

Workshop In verbinding coachen

In deze workshop ervaar je als coach de kracht en het effect van in verbinding coaching. Je leert de rol van bewuste, empathische communicatie en hoe je dit kunt toepassen in je dagelijkse (coach)praktijk.

Als coach wil je inspireren, contact maken met je sporters, ze in beweging brengen en misschien wel tot ongekende hoogtes brengen. Je wilt je sporters toespreken, zacht in hun oren fluisteren als dat nodig is en hard juichen als de kans er is. Bovenal wil je sporters begeleiden, zodat ze boven zichzelf kunnen uit stijgen en zichzelf en de wereld kunnen verrassen.

Juist dit doen op een gezonde en duurzame manier, door hun grenzen te respecteren. Je wilt je sporters bewegen hun volle potentieel te benutten, vol passie en plezier. Hoe draag jij hier als coach aan bij? Hoe begeleid jij je sporters in hun ontwikkeling, op hun persoonlijke pad en hun eigen ontdekkingstocht? Hoe help je ze om tot ongekende hoogte te stijgen?

Communicatie speelt hierin een essentiële rol. Zuivere communicatie vanuit bewustzijn, met als doel om jezelf met andere te verbinden. Vanuit verbinding ontstaat vertrouwen en kan je de sporter vanuit een veilige bedding, helpen op zijn of haar persoonlijke missie.

Praktisch
Maandag 27 mei 2024
19.00-22.00 uur
Doorn