Events

Hieronder staan de voor jou als coach relevante bijeenkomsten waarvoor je bij een aantal als lid van NLcoach korting krijgt op de deelnameprijs. Ook worden voor de door NLcoach georganiseerde events accreditatiepunten aangevraagd bij de diverse sportbonden. Heb je zelf suggesties voor nieuwe thema's, stuur dan een e-mail naar info@nlcoach.nl.

Workshop ACT voor coaches; krijg inzicht in het model van Acceptance and Commitment Therapy

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Het is een werkwijze die je als coach kunt gebruiken om sporters mentaal sterk te maken en te houden. Het maakt negatieve gedachten luchtiger, doelen en waarden sterker en leert je sporters te focussen. Het is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie waarbij je leert afstand te nemen van je gedachten en flexibeler om te gaan met situaties.

Veel sporters (en coaches) lopen wel eens tegen zichzelf aan. Strenge eisen, uitstelgedrag, negatief zelfbeeld en richten zich op de verkeerde dingen. ACT zoekt met zes thema’s oplossingen hiervoor. Het gaat om:

  • Focus
  • Zelfbeeld
  • Loskomen van negatief denken
  • Waarden
  • Acceptatie
  • Commitment naar doelen


Het ACT-model wordt door sporters toegepast om beter om te kunnen gaan met spanning en twijfels die er natuurlijk altijd zijn
. Deze workshop leert je op een nieuwe manieren te kijken naar hoe je werkt met sporters. Je krijgt inzicht in het model en gaat dit direct toepassen met andere coaches. Het maakt je als coach flexibeler.

Praktisch
Maandag 13 mei 2024
19.00-21.30 uur
Almere

Workshop In verbinding coachen

In deze workshop ervaar je als coach de kracht en het effect van in verbinding coaching. Je leert de rol van bewuste, empathische communicatie en hoe je dit kunt toepassen in je dagelijkse (coach)praktijk.

Als coach wil je inspireren, contact maken met je sporters, ze in beweging brengen en misschien wel tot ongekende hoogtes brengen. Je wilt je sporters toespreken, zacht in hun oren fluisteren als dat nodig is en hard juichen als de kans er is. Bovenal wil je sporters begeleiden, zodat ze boven zichzelf kunnen uit stijgen en zichzelf en de wereld kunnen verrassen.

Juist dit doen op een gezonde en duurzame manier, door hun grenzen te respecteren. Je wilt je sporters bewegen hun volle potentieel te benutten, vol passie en plezier. Hoe draag jij hier als coach aan bij? Hoe begeleid jij je sporters in hun ontwikkeling, op hun persoonlijke pad en hun eigen ontdekkingstocht? Hoe help je ze om tot ongekende hoogte te stijgen?

Communicatie speelt hierin een essentiële rol. Zuivere communicatie vanuit bewustzijn, met als doel om jezelf met andere te verbinden. Vanuit verbinding ontstaat vertrouwen en kan je de sporter vanuit een veilige bedding, helpen op zijn of haar persoonlijke missie.

Praktisch
Maandag 27 mei 2024
19.00-22.00 uur
Doorn

Nationaal Coach Congres 'De prestatiegerichte trainer-coach van de toekomst’ '

Save the date! Op vrijdag 20 december 2024 organiseren NLcoach en NOC*NSF een Nationaal Coach Congres, voor iedere coach in Nederland.

De omgeving waarin een trainer-coach actief is, is continu in beweging. Verschillende generaties, met verschillende wensen en behoeften, vragen om veel flexibiliteit en inlevingsvermogen van de coach. Trainer­-coaches die prestatiegericht actief zijn krijgen eveneens met andere omgevingsfactoren te maken, die invloed hebben op het uitoefenen van hun vak. Deze factoren zijn niet altijd direct zichtbaar en/of is het voor trainer-coaches niet direct duidelijk hoe hierop in te spelen. Tijdens het Nationaal Coach Congres nemen deskundige sprekers deelnemers mee in een aantal relevante ontwikkelingen en omgevingsfactoren, worden voorbeelden gedeeld om hen te inspireren en wordt handelingsperspectief geboden om het uitoefenen van het vak positief te beïnvloeden.

Meer informatie over programma en inschrijven volgt snel!