Sportpsychologie

Sportpsychologie is het standaardwerk over sportpsychologie in de Nederlandse taal. Vertrekpunt voor het boek vormen sportpsychologische onderwerpen waar de sportpraktijk vragen over heeft.

Sportpsychologie is het standaardwerk over sportpsychologie in de Nederlandse taal. Vertrekpunt voor het boek vormen sportpsychologische onderwerpen waar de sportpraktijk vragen over heeft. Het boek bestaat uit twaalf hoofdstukken:

 • Inleiding en vooruitblik
 • Motivatie en sport
 • Attributies
 • Emoties en sport
 • Arousal, stress en angst
 • Persoonlijkheid en sport
 • Aandacht en concentratie
 • Mentale voorstellingen
 • Mentale vaardigheden en mentale training
 • Coaching
 • Sportteams
 • De keerzijde van sport

In elk hoofdstuk worden psychologische begrippen en relevante theorieën, modellen en onderzoeken besproken. Ook worden voorbeelden gegeven van concrete toepassingen van de gepresenteerde kennis in de praktijk van de sport. Het boek is niet alleen geschikt voor studenten in het hoger onderwijs, maar ook voor trainers, coaches en sporters, en ieder ander die zich wil verdiepen in de sportpsychologie.

Over de auteurs
Dr. Frank C. Bakker is onderwijskundige, bewegingswetenschapper en sportpsycholoog. Hij begon zijn loopbaan als leraar lichamelijke opvoeding en was van 1976 tot 2012 verbonden aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen, onder andere als onderwijsdirecteur en als universitair hoofdocent sportpsychologie. Samen met wijlen professor John Whiting was hij auteur van het eerste boek over sportpsychologie in Nederland, dat in 1984 verscheen en waarvan later een Engelse, Duitse, Franse en Spaanse versie verscheen. Frank was een van de initiatiefnemers van de oprichting van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN) in 1989, waarvan hij vanaf dat jaar tot 2001 voorzitter was. Sinds 2013 werkt hij samen met Jan Kouwenhoven en Jaap Kooy, op het Conservatorium van Amsterdam, waar hij muziekstudenten laat kennismaken met oefen- en studeermethoden die hun wortels hebben in sportwetenschappen en sportpsychologie.

Dr. Raôul R.D. Oudejans is bewegingswetenschapper en sportpsycholoog, en als universitair hoofddocent werkzaam bij de Faculteit der Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en als lector Leren en Presteren in Sport aan de Hogeschool van Amsterdam. Raôul is altijd gefascineerd geweest door de oneindige mogelijkheden van mensen om steeds beter en beter te worden in allerhande bewegingsvaardigheden. Hij doet dan ook onderzoek naar waarnemen en bewegen in de sport en andere prestatieomgevingen met een accent op de invloed van psychologische factoren op het presteren. De laatste jaren heeft Raôul zich in zijn onderzoek gespecialiseerd in de thema’s ‘presteren onder druk’ en ‘de visuele controle van het basketbalschot’.

BOEKINFO

Titel: Zelfregulatie in de sportpraktijk
Auteurs: Dr. Frank C. Bakker en Dr. Raôul R.D. Oudejans
ISBN:
9789054724285
Uitgever: Arko Sports Media
Prijs: 52,50 euro
Te bestellen via: sportsmedia.nl