Herziene versie ‘Talent van morgen’

Meer praktijkvoorbeelden helpen bij het toepassen van de groeimindset als trainer-coach

Van het boek ‘Talent van morgen’ is kortgeleden een herziene editie verschenen. Het boek is bedoeld voor trainers-coaches, die de groeimindset willen inzetten als basis voor de ontwikkeling van de talenten van hun sporters. In de nieuwe editie wordt dat volgens de auteurs in een duidelijker structuur en met meer praktijkvoorbeelden nóg beter toepasbaar gemaakt.

Auteurs Bart Heuvingh en Marco van der Heide zijn blij met de herziene editie. Heuvingh: “Sinds het verschijnen van het eerste boek in 2017 zien we gelukkig dat het boek inmiddels op veel plekken al is overgenomen in de diverse opleidingen van bonden en instellingen. We denken dat de groeimindset inmiddels wel wordt gezien als een normaal onderdeel van alle tools die een coach tot zijn beschikking heeft. In de nieuwe editie hebben we méér praktijkvoorbeelden opgenomen. Niet alleen trainers komen erin aan het woord, ook sporters laten we aangeven wat zij eraan gehad hebben.”

Groeimindset als basis voor talentontwikkeling

Als trainer/coach help je sporters zich te ontwikkelen tot een betere versie van zichzelf. Daarbij helpt het enorm als zij zelf sterk geloven in de ontwikkelbaarheid van hun eigen talent en vaardigheden. Een sporter met een groeimindset stelt leerdoelen, leert van fouten, staat open voor kritiek en neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces.

Een groeimindset kan worden aangeleerd. In ‘Talent van morgen’ lees je welke rol de trainer-coach daarin speelt, hoe je herkent welke mindset jouw sporter heeft en op welke manier je zijn of haar gedrag direct kunt beïnvloeden. Ook vind je er twaalf principes waarmee je een leeromgeving creëert waarin iedere sporter zich optimaal kan ontwikkelen. Heuvingh: “In de herziene editie hebben we deze 12 leerprincipes geclusterd, zodat het boek nog beter gebruikt kan worden om in blokken mee aan de slag te gaan.”

Ijsberg

Trots zijn de auteurs ook op de betekenis van de nieuwe kaft. “We hebben gekozen voor een ijsberg. Daarmee willen we aanduiden dat we uiteraard met een groeimindset focussen op de optimale ontwikkeling van een sporter. Het einddoel blijft echter om de kans op een goed resultaat te vergroten.”

Je kunt altijd beter worden

Natuurlijk is het stimuleren van een groeimindset niet alleen relevant in de sportwereld. Ook in de zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven en op vele andere vlakken vormt geloof in ontwikkelbaarheid de basis voor verbetering. Want ontwikkeling begint met het besef dat je altijd beter kunt worden in wat je doet!