Leergang ‘Praktisch werken met ActionTypes®’

Maatwerk voor coachen, trainen, leren en begeleiden

Op donderdag 22 september start een nieuwe editie van de succesvolle cursus ‘Praktisch werken met ActionTypes®’. In vijf dagen krijgen de deelnemers volop de mogelijkheid om inzicht te verwerven in de individuele handelingsvoorkeuren van zowel zichzelf als van hun sporters. Het bijzondere van ActionTypes is dat het met coördinatieve testjes de ingang vindt in het natuurlijke van de onbewust beleefde individuele motoriek. Cognitie en emotie zijn hieraan gekoppeld. ActionTypes maakt inzichtelijk hoe mensen in hun kracht komen en wat ze daarbij van hun coach, docent, leidinggevende, hulpverlener of wie het ook in de omgeving mag zijn nodig hebben.

Het herkennen en begrijpen van persoonlijke voorkeuren speelt een belangrijke rol in de sa­men­werking tussen mensen. Zeg maar in het communiceren. Er ontstaat begrip voor de beleving en het handelen van de ander. De paradox is dat we hierin alleen slagen als onze eigen kernbehoeften voldoende worden gevoed. Leren wat je hiervoor nodig hebt en tege­lij­ker­tijd de vaardigheden ontwikkelen om anderen in hun kracht te zetten, dat is waar Action­Types voor staat.In deze leergang en onze andere cursussen spoort de deelnemer deze voorkeuren op en zet ze in voor persoonlijke ontwikkeling, zelfinzicht, training en coaching.

Vanuit deze invalshoek is het een bijzonder geschikt hulpmiddel voor toepassing binnen de sport, het onderwijs, de zorg, alsmede binnen private en publieke organisaties. In feite overal waar mensen met elkaar samenwerken en/of ontwikkeling in het functioneren een rol speelt, kent ActionTypes een aanzienlijke meerwaarde. Of het nu gaat om een coach met zijn of haar sporters, (lichamelijke opvoeding)docenten met hun leerlingen, hulpverlener en cliënt of leidinggevenden en hun medewerkers. Maar ook binnen een coach­staf, docententeam, team van hulpverleners, directie.

In de leergang maken we voor de kennisoverdracht gebruik van diverse methodieken zoals: uitleg, vragen en ideeënuitwisselingen, simpele motorische testjes, videobeelden, fact papers, pdf’s en ander il­lustre­rend studiemateriaal, casus­sen, kruisbestuiving vanuit andere gezichts­vel­den, opdrach­ten en reflectie.

Deze 5-daagse leergang is geschikt voor coaches / trainers / professionals in de sport / begeleiders / docenten in de sport, het (speciaal) onderwijs, fysiotherapeuten, de zorg, HRM en bedrijfsleven.

Meer informatie

De cursus wordt gehouden op donderdag 22 en 29 september en 6, 20, 27 oktober 2022 van 14.00-20.30 uur.

Alle informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vind je hier.