Opsporen van en coachen op Diepe Motivationele Drijfveren®

Tweedaagse cursus op 26 mei en 2 juni a.s.

In twee dagen ervaar je alles over de belangrijkste motivationele principes, leer je hoe deze door middel van een aantal simpele testjes per sporter of ander bepaald kunnen worden en hoe je deze inzet /coacht. En dat is bijzonder, onderscheidend en nieuw. Een eye-opener als het om afstemming op de persoon gaat. Be like me speelt geen rol meer.

Motivatieleer

Het proces van leren, ontwikkelen en presteren start bij motivatie. De motivatieleer is een van de meest onderzochte gebieden binnen de sportpsychologie. Verschillen in drijfveren liggen hieraan ten grondslag. Ze geven de behoeften van de sporter aan en door die behoeften te bevredigen ontstaan de voorwaarden voor gemotiveerd gedrag. Hoe weet jij de juiste snaar bij elke sporter te raken? Voor de trainer /coach of begeleider is het bijzonder waardevol de drijfveren van hun sporters te kennen. Immers de ene sporter kent in dit opzicht andere behoeften dan de andere sporter.

Drijfveren zorgen voor de ontsteking als startmotor voor de beweging en ondersteunen de sporter om vanuit situaties met (relatieve) stilstand meteen de actie explosief en nauwkeurig in te kunnen zetten. Denk hierbij aan praktische toepassingen zoals voor de start van de race of de oefening, bij een spelonderbreking, vrije trap of strafcorner, in het punt voor punt spelen of na een coachmoment.

DMD’s

In de afgelopen jaren zijn ervaringen met de zogenoemde Diepe Motivationele Drijfveren opgebouwd. Daarbij blijkt keer op keer dat de uitkomsten inzicht geven in wat de mentale behoeften van de sporter zijn als voorwaarden om tot gemotiveerd handelen over te gaan. Michiel de Ruyter is één van de twee docenten van de cursus. “Het is voor een coach heel interessant om uit te zoeken hoe hij zijn sporters ‘aan’ kan zetten, hen kan bereiken. De vaardigheden bij de sporters zijn altijd wel aanwezig, maar toch klikt het bij de een beter dan bij de ander... In dat gebied bevinden de drijfveren zich, en inzicht daarin helpt een trainer-coach om die verbinding te maken.”

Maatwerk en afstemming

Diepe drijfveren bevestigen de lichaam-geestverbinding. Daar waar het gaat in acties om handelingsvoorkeuren (mentaal en motorisch), leggen de DMD’s de voorwaarden om tot gemotiveerd handelen over te gaan bloot. In het verhogen van de train- en coachbaarheid van sporters zijn beide aspecten voor de trainer /coach een groot goed in het leveren van maatwerk.

De 2-daagse cursus is bestemd voor coaches / (personal) trainers / professionals in de sport / begeleiders, (lichamelijke opvoeding) docenten /leraren, het (speciaal) onderwijs, fysiotherapeuten in de zorg en het bedrijfsleven. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.