Algemene Leden Vergadering NLcoach

Maandag 18 december 2023 om 19.00 uur (online)

De Algemene Ledenvergadering van NLCoach zal ook dit jaar weer online plaats vinden en wel op maandag 18 december van 19.00 tot (uiterlijk) 20.30 uur. Het bestuur zal de leden bijpraten over de ontwikkelingen in de laatste maanden. Zo hebben we inmiddels een mooie samenwerking met NOC*NSF en zijn we in gesprek met FNV. Daarnaast zal het bestuur de jaarrekening 2022 aan de leden aanbieden met het verzoek deze goed te keuren. Ook de begroting 2024 wordt aan de leden voorgelegd. Hierin zijn de keuzes verwerkt die het bestuur aan de leden voorlegt, bijvoorbeeld over de WA-verzekering en het magazine. Voor de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 zal de accountant aansluiten bij de vergadering. Over de WA-verzekering kan het bestuur nu al melden dat de verzekeraar heeft aangegeven bereid te zijn deze te continueren. Dat is dus een positief bericht. Wil je aanwezig zijn bij deze ALV meld je dan aan via info@nlcoach.nl. Als je bent aangemeld ontvang je ongeveer twee weken voor de vergadering de agenda en de stukken.