Laden Evenementen

Op vrijdag 8 en 15 december (van 14.00 tot 20.00 uur)  organiseert NLcoach in het Anky Education Center de leergang ‘Diepe Motivationele Drijfveren’. De leergang wordt verzorgd door Bennie Douwes en Kai de Jager.

ACHTERGRONDPROGRAMMADOCENTENLICENTIEPUNTENKOSTENINSCHRIJVENANNULEREN
Achtergrond:

Het proces van leren, ontwikkelen en presteren start bij moti­vatie.  De motivatieleer is een van de meest onderzochte gebieden binnen de sportpsychologie. Bekend zijn o.a. de onderzoeken van Jacques van Rossum (Vrije Universiteit van Amsterdam) naar prestatiemotivatie met als belangrijkste resultaat dat voor verreweg de meeste sporters het zeker niet in de eerste plaats gaat om het winnen, of om de medailles, of om podium­plaat­sen. Verschillen in drijf­veren liggen hieraan ten grondslag. Ze geven de behoeften van de sporter aan en door die behoeften te bevredigen ontstaan de voorwaarden voor gemotiveerd gedrag. Hoe weet jij de juiste snaar bij elke sporter te raken? Voor coaches is het bijzonder waardevol de drijfveren van hun spor­ters te kennen. Immers de ene sporter kent in dit opzichte andere behoeften dan de an­dere sporter.

Geïnspireerd door het Japanse Seïtai ontdekte ActionType grond­legger Ralph Hippolyte dat de individuele drijfveren zijn verbonden met de functionele bewegingen van de vijf lumbale wervels (L1-5) en dat deze fysiek zijn te testen aan de hand van de tonus rond de wervelkolom. Bij elke sporter blijken twee van de vijf functionele be­wegingen er meteen voor te zorgen dat de juiste tonus ontstaat, bij de andere drie bewegingen is dat niet het geval. ruggenwervelZe zorgen voor de ontsteking als startmotor voor de beweging en ondersteunen de sporter om vanuit situaties met (relatieve) stilstand meteen de actie explosief en nauwkeurig in te kunnen zetten. Denk daarbij o.a. aan prak­tische toepassingen zoals voor de start van de race of de oefe­ning, bij een spelon­der­breking, vrije trap of strafcorner, in het punt voor punt spelen of na een coachmoment.

In de afgelopen jaren zijn ervaringen met de Deep Motivational Drivers (DMD’s), want zo noe­men de ActionType grondleggers hun bevindingen, opgebouwd. Daarbij blijkt keer op keer dat de uitkomsten tevens inzicht geven in wat de mentale behoeften van de sporter zijn als voor­waar­den om tot gemotiveerd handelen over te gaan. Iedereen kent daarbij een intrinsieke en een extrinsieke drijfveer. Een voorbeeld binnen de drijfveer competitie van de intrinsieke vari­ant is dat de sporter gedreven is zijn eigen standaard te verhogen, een voorbeeld van de extrinsieke variant is dat hij of zij vooral gedreven is de tegenstander te verslaan.

Zo worden vijf verschillende diepe drijfveren herkend met elk hun intrinsieke en extrinsieke variant. Daarbij vragen verschillende behoeften van sporters om afgestemde benaderingen. Wellicht de meest herkenbare ervaringen in dat opzicht zijn de verschillen tussen sporters met competitie als drijfveer versus degenen waarvoor dat relatie is. In plaats van agressie jegens de tegen­stander opbouwen gaat het voor sporters met relatie als drijfveer hoofdzakelijk om spelplezier, genieten en teamgeest. Ze kunnen uitgroeien tot uiterst competitieve sporters maar dan wel langs de weg waarin deze behoeften voldoende water wordt gegeven.

Net als het actiontypeprofiel bevestigen de diepe drijfveren de lichaam-geestverbinding. Daar waar het actiontype profiel inzicht geeft in de handelingsvoorkeuren (mentaal en motorisch), leggen de DMD’s de voorwaarden om tot gemotiveerd handelen over te gaan bloot. In het verhogen van de train- en coachbaarheid van sporters zijn beide aspecten voor de coach een groot goed in het leveren van maatwerk.

Programma:

Hoe motiveer jij jouw sporters? Om veranderingsprocessen te bewerkstelligen is het inspi­reren vanuit en inspelen op de individuele drijfveren van jouw sporters een groot goed. Het helpt jou de juiste snaar te raken. In de cursus leer je dit via de lichaam-geest verbinding te testen. Iedereen blijkt over een statische drijfveer en een dynamische drijfveer te be­schikken en telkens komt naar voren dat een van beide een intrinsiek en de ander een extrinsiek karakter draagt. De dynamische drijfveer vertelt waar iemand voor gaat, de statische drijf­veer hoe hij of zij informatie wilt ontvangen of toetsen om de vonk over te laten slaan.

DMD

Dag 1    14.00-20.00 uur: Het motivatieprofiel testen
Om te beginnen plaatsen we inzichten uit de motivatieleer in het praktische kader van sportcoaching en -training. Omdat motivatieprofielen een individueel karakter dragen spitsen we ons daar op toe. Je achterhaalt allereerst jouw eigen DMD’s en leert vervolgens het motivatieprofiel van jouw sporters te testen.

Dag 2    14.00-20.00 uur: De diepere betekenis.
Hoe je met de verworven kennis over de DMD’s jouw sporters in hun motivatie maatwerk levert staat op de tweede dag centraal. Welke communicatie, om­geving en triggers hebben ze nodig en hoe lever je dit in zowel een één op één als een teamsetting? Daarnaast laten we de bete­kenis van de DMD’s in motorische zin zien, ze vormen als het ware de startmotor van de beweging.

Docenten:

Bennie Douwes is ActionType-practioner en seniordocent aan de ActionType Academy Nederland. Als sportinnovator bouwt hij mede aan de leergang ActionType met nieuwe concepten.  Werkt als tafeltennistrainer/coach in de ontwikkeling van talenten en zet daar ActionType in. Hij ondersteunt met zijn ActionType benadering en kennis de nederlandse trainer/coach Danny Heister en zijn club in Dusseldorf. Verder was hij verantwoordelijk voor de ActionTypescholing van de tennistrainer/coaches Tennis Academy Laurense in Amsterdam.

Kai de Jager is ActionType-practioner aan de ActionType Academy Nederland. Als hockeytrainer/coach heeft hij zijn sporen ruim verdiend zowel als talentontwikkelaar bij de KNHB ( Nederlands Meisjes B en Jong Oranje) en als clubcoach bij o.a. Oranje Zwart Dames. Ook zaalhockey is een onderdeel van zijn coaching.

Licentiepunten:

 • JBN: erkent deelname aan als coachlicentiewaardige scholing
 • KNSB: 5 punten
 • KNHS: 40 theoriepunten
 • KNGU: 4 punten
 • KNZB: 2 punten
 • Nevobo: 10 punten voor VT3 en 4
 • NBB: BT2: 5 punten, BT3: 6 punten, BT4: 7 punten
 • Atletiekunie: 4 punten (niveau 4)
 • Nevobo: 10 punten
 • KNWU: 8 punten
Kosten:

 • € 345,- (excl. 21% BTW) voor leden van NLcoach
 • € 395,-  (excl. 21% BTW) voor niet-leden van NLcoach (incl. een Basis Lidmaatschap van NLcoach voor één jaar)

Het maximaal aantal deelnemers is 14 personen.

Inschrijven:

Om je in te schrijven moet je eerst inloggen of registreren. Na inlog of registratie verschijnt voor jou het juiste tarief (leden of niet-leden prijs) en kun je inschrijven. Ben je al ingelogd? Dan verschijnt direct het juiste tarief.

Annuleren:

Indien je onverhoopt verhinderd bent deel te nemen kan iemand anders te allen tijde jouw plaats innemen. Bij annulering tussen vier en twee weken voor de start van de cursus betaal je €27,50 annuleringskosten. Bij annulering binnen twee weken voor de start van de cursus wordt de volledige deelnameprijs in rekening gebracht. Plaatsvervanging en annulering dienen schriftelijk te gebeuren.

Tickets

Leergang Diepe Motivationele Drijfveren395.00Excl. BTW
Login to purchase